English

EGX 30 10,095.57 2.59%القناة للتوكيلات: ندرس إضافة نشاطًا استثماريًا جديدًا

القناة للتوكيلات: ندرس إضافة نشاطًا استثماريًا جديدًا

أراب فاينانس: قالت شركة القناة للتوكيلات الملاحية (CSAG)  إنها لا زالت تدرس تنويع مصادر محفظتها الاستثمارية، بإضافة عدة أنشطة؛ بهدف تنويع مصادر الإيرادات، وتق