عربــى

EGX 30 13,427.22 -0.61%Calendar
Date
Movement
Amount
Currency
29 Mar 15
Cash Dividend
1.06667
USD
13 Mar 13
Cash Dividend
0.83
USD
21 Mar 12
Cash Dividend
0.65
USD
19 Apr 11
Cash Dividend
0.75
USD
23 Mar 10
Cash Dividend
0.7
USD
21 Apr 09
Right Issue
1 : 0.25
USD
23 Mar 09
Cash Dividend
0.8
USD
23 Jan 05
Stock Dividend
1 : 0.1666
USD
20 Apr 04
Cash Dividend
1
USD
23 Apr 02
Cash Dividend
1
USD

Company News OfSociete Arabe Internationale De Banque (SAIB)

Company search A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
More

All rights reserved to Arab Finance 2015 ©

Back to top